Duyuru 2017/51

4642

Ankara 07 /07/2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/51

Konu

“2016 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife” hakkında.

21.12.2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/15049 Esas sayısı ile açılan davada, Danıştay 8. Dairesi’nin tesis ettiği yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 30.11.2016 tarih 29904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife” hakkında Danıştay 8. Dairesi 11.04.2017 tarih E.2016/15202 sayılı yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Ekte bir örneği gönderilen yargı kararını bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

            Saygılarımla,

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

E k i :

Danıştay 8. Dairesi 11.04.2017 Günlü E.2016/15202 Sayılı YD Kararı