Duyuru 2017/6

4470
A

Ankara 18.01.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/6

Konu

Ruhsat Başvurularının Dijital Ortamda Yapılması.

26.12.2016 günlü 2016/83 ve 28.12.2016 günlü 2016/86 sayılı Duyurularımız ile bildirildiği üzere Ulusal Hukuk Ağı Programımız (UHAP) kullanıma hazır hale gelmiştir. UHAP ile ruhsat başvurularını Adalet Bakanlığı ile UYAP üzerinden gönderip, almak imkanı ile ruhsat sürelerinde önemli bir kısalma meydana gelecektir. Barolarımızın önemli bir kısmında UHAP eğitimleri tamamlanmış olup Ocak ayı içinde tüm Barolarımızın ilgili personeline UHAP eğitimleri tamamlanmış olacaktır. UYAP altyapısının uygun hale getirilmesi ile içinde bulunduğumuz yıl bitmeden disiplin işlemlerinin de online ortama taşınması sağlanacaktır.

UHAP'ın sorunsuz olarak çalışmasını temin etmek için meslektaşlarımızın ve stajyerlerin sicil bilgilerinin ve aidat bilgilerinin veri tabanına işlenmesi gerekmektedir.

Bu verileri henüz UHAP'a yüklememiş olan Barolarımızın e-posta yolu ile iletilmiş olan excel tablolarını şablona uygun olarak doldurarak bilgiislem@barobirlik.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Gereğini bilgi değerlendirmenize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı