Duyuru 2017/63

4380

Ankara, 31.10.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/63

 

Konu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru Hakkında.

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı’ndan alınan 30 Ekim 2017 günlü yazı ve eki duyuru ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; AİHM’de görev yapmak üzere Türkiye adına seçilecek hakimin belirlenmesi amacıyla, Avrupa Konseyine TC.Devleti tarafından yeni üç aday önerilmesi gerektiği, hakim adayı olabilmek için başvuru koşularına ilişkin hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine ilişkin duyurunun Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı internet sayfasında yayınlandığı ve başvuruların 23 Kasım 2017 tarihine kadar devam edeceği bildirilmektedir.

Konunun ilgilenen Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru