Duyuru 2017/65

3547

Ankara, 08.11.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/65

 

Danıştay 8. Dairesi, örneği ekli 21/06/2017 tarih ve E:2016/9481 K:2017/5753 sayılı kararı ile 24/10/2010 tarihli Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Sistemine Entegre Akıllı Kart Basım Yönergesinin 17. maddesinin 2. cümlesinde yer alan "Baro, bu ücret üzerine kendi yönetim kurulu tarafından verilen kararla ek hizmet ücreti ekleyerek satış yapabilir." düzenlemesini iptal etmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Danıştay Kararı.