Duyuru 2017/67

3350

Ankara, 27.11.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/67

 

Konu:

9 Aralık 2017 Tarihinde Yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Hakkında.

Birliğimiz Yönetim Kurulunun 24-25.11.2017 günlü toplantısında;  aşağıda belirtilen gündemle Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

09 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacak Baro Başkanları toplantısına katılmanızı rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ                                                                        :
    


Gündemi

:

1-) TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu'nun açış konuşması,
2-) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/A maddesi kapsamında düzenlenen "TÜRKİYE Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği'nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Taslağı hakkında görüşme,
3-) OHAL Soruşturma ve Davaları Arama Konferansı Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
4-) Diğer Güncel Konular ve Temenniler,

Tarihi

:

09 Aralık 2017 (Cumartesi)

Saati

:

10 00

Yeri

:

TÜRKİYE Barolar Birliği Özdemir Özok Kongre Merkezi Balgat-ANKARA

 

 

 

Eki

TBB Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği'nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Taslağı.