Duyuru 2017/68

1724

Ankara, 28.11.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/68

 

 

Konu:

 

Meslekte 40-50 ve 60 Yıl Onur Plaketleri Hakkında.

           
Mesleğimize ve adalete kırk, elli, altmış yıl hizmet etmiş değerli üstadlarımıza  Birliğimizin hazırladığı onur plaketleri 2018 yılında düzenlenecek törenle sunulacaktır.
31.12.2017 tarihi itibariyle bu kapsamdaki meslektaşlarımızın hizmet süreleri, açık adresleri ve telefon numaralarının en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

Baronuzca isimleri bildirilen meslektaşlarımız, Birliğimiz tarafından düzenlenecek törene bizzat davet edileceklerdir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Tablo