Duyuru 2017/76

1781
A

Ankara, 25.12.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/76

 

 

Konu  :

 

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.

 

           
09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan örneği ekli "Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor"un doldurularak, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Örneği.