Duyuru 2017/77

26868

Ankara, 28.12.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/77

 

Konu  :

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Hakkında.

 

            02 Ocak 2017 günlü 29936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017 günlü Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne karşı Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8. Dairesi'nin 2017/1257 Esas sayılı dosyasında açılan iptal davasında verilen Yürütmeyi Durdurma kararı uyarınca hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 28.12.2017 günlü 30284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki                                                                                         :

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife