Duyuru 2017/8

5095
A

Ankara 18.01.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/8

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili olarak, kovuşturma evresinde bir oturuma katıldıktan sonra oturumun devamı sırasında kişinin kendisine müdafi seçmesi üzerine görevi sona eren müdafinin Tarifede belirlenen meblağı almaya hak kazanacağı, bu nedenle kendisine Tarifede belirlenen ücretin ödenmesi gerektiği yönündeki Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 09.01.2017 günlü 1589 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Yazısı