Duyuru 2018/13

4461

Ankara, 02.04.2018

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2018/13

 

2018 yılına ait Adli Yardım ödeneği 90.020.557,33 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2018 yılı adli yardım ödenekleri, 02 Nisan 2018, 02 Temmuz 2018, 01 Ekim 2018, 31 Aralık 2018 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan "barolar" "baro ödenekleri" "Adli Yardım ödenekleri" menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

 

2018 Yılı Adli Yardım ödeneği

90.020.557,33 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10               ( Yön. Md.10 gereği )

  9.002.055,73 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

81.018.501,59 TL

Puan toplamı

18.684

1 puana düşen pay

         4.336,25 TL

 

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2018 yılı dağıtım hesaplama tablosu
2- Adli Yardım ödeneği 2018 yılı dağıtım tablosu