Duyuru 2018/15

2703

Ankara, 09.04.2018

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2018/15

 

Birliğimiz ve Barolarımızın yürütmekte olduğu tüm işlemler ile Birliğimiz ve Adalet Bakanlığı arasındaki işlemlerin kağıtsız olarak/dijital ortamda yürütülmesini sağlamak maksadı ile geliştirilen Ulusal Hukuk Ağı Projesi (UHAP) kapsamında Stajyer Avukatların Genel Sağlık Sigortası'na ilave "ölüm Yardımı" modülü geliştirilmiş olup, barolarımızın vefat eden meslektaşlarımıza ilişkin ölüm Yardımı taleplerini UHAP-ölüm Yardımı modülü üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Yardım müracaatı on-line olarak Birliğimiz tarafından görülmekte ve böylece iş akış süreçleri hızlanmakta, ayrıca fiziki ortamda bir bildirim yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı