Duyuru 2018/16

6090

Ankara, 09.04.2018

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2018/16

 

 

Konu:

 

Avukatlık Kanunu'nun 35/A Maddesinin Uygulanması çalışmalarının Düzenlenmesi Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2018 günlü toplantısında; meslektaşlarımız tarafından Birliğimize yapılan  sözlü ve yazılı talepler doğrultusunda; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35/A uzlaşmasının meslektaşlarımız arasında tanıtılması ve yaygın anlamda kullanılması için Avukatlık Kanunu, TBB Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ve TBB Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği'nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla her Baromuzdan görevlendirilecek biri Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere üç meslektaşımızın katılımı ile toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı çerçevesinde, Avukatlık Kanunu'nun 35/A maddesinde düzenlenmiş bulunan "Uzlaştırma" konusunda yayınlanmış olan mevzuatın ve uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi ile ortak bir plan çerçevesinde TÜRKİYE çapında farkındalık yaratma ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 05.05.2018 tarihinde saat 11 00 - 17 00  saatleri arasında aşağıda belirtilen gündemle toplantı yapılacaktır.

05.05.2018 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya biri Baronuz yöneticisi olmak üzere, 35/A uzlaşmasının yaygınlaştırılması konusunda görev yapmaya gönüllü üç meslektaşımızın katılımlarının sağlanmasını ve katılacak meslektaşlarımızın iletişim bilgilerinin bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

TOPLANTININ                                                                        :


Gündemi
 

-1100 -1300  TBB Tarafından Yapılan çalışmalar
-1300 -1400  öğle Arası
-1400-1700 Baro Temsilcilerinin Görüş ve önerileri

Tarihi

:

05 Mayıs 2018 (Cumartesi)

Saati

:

11 00  -17 00  Saatleri Arası

Yeri

:

TBB Av. özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi Balgat Ankara