Duyuru 2018/17

7342
  Ankara 16.04.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/17

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.

Ekteki listelerin incelenmesinden de görüleceği gibi birçok Baromuz kesenek, ölüm yardımı,  TBB İktisadi İşletmesi borçlarını TÜRKİYE Barolar Birliğine ödemediklerinden, zorunlu olarak bu miktarların vekâlet pulu payı alacaklarından mahsup edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu nedenle Barolarımıza duyuru ile bildirilen kesenek ve ölüm yardımı borçlarının duyuru da belirtilen tarihlerde ödenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Staj Kredi Yönetmeliğinin 23. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanarak, anılan kesintiler sonrası kalan tutarlar Barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Ekler: