Duyuru 2018/23

1788
  Ankara 28.05.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/23

Konu :

''çocuk Hakları Merkez/Komisyon/Kurullarının çalışmaları İle İlgili Bilgi İstemi" Hakkında              

Türkiye Barolar Birliği çocuk Hakları Komisyonu olarak ortak yapılan çalıştay sonuçlarında Barolarımızın çocuk adaleti ve CMK eğitimlerinde çocuk yargılaması alanlarında standart eğitim modelinin geliştirilmesi gereksiniminden yola çıkarak Barolarımızın çocuk Hakları Komisyon/Merkezleri ile daha yakın temas içinde olmayı istemekteyiz.

Türkiye Barolar Birliği'nin ülke genelinde yürütülen baroların çalışmalarına destek verebilmesi, Barolarımızın çocuk Hakları Komisyon/Merkez/Kurulları ile ortak çalışmalar yürütebilmesi, ihtiyaçların tespiti ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından Komisyon/Merkez/ Kurulların çalışmaları konusunda bilgi paylaşımına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu'nun 04 Mayıs 2018 günlü ve 2018-494 sayılı kararı ile

a) Ekte gönderilen çizelgenin 3 er aylık dönemlerle düzenlenerek TBB'ne Haziran,  Eylül, Aralık ve Mart aylarının 10.gününe kadar gönderilmesine,

b) Barolarımızın çocuk Hakları Merkez/Komisyonlarının başkan/üyelerinden bir kişinin irtibat kişisi olarak belirlenmesine, iletişim bilgilerinin ilk rapor ile birlikte gönderilmesine karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TBB İletişim

Candan çavdar

Telefon

: 292 59 00 / 99218

E-mail

: candan.cavdar@barobirlik.org.tr

Eki : Barolar İçin 3 Aylık Bilgi Paylaşım Formu