Duyuru 2018/26

5095
  Ankara 19.06.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/26

 Konu  :

Zorunlu Arabuluculuk Aşamasında Adli Yardımdan Kapsamında Vekil Tayini Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında.

 
Arabuluculuk sürecinde adli yardım kapsamında vekil tayin edilmesi konusunda Adalet Bakanlığı'nın 07.06.2018 tarih ve 10017 sayılı yazısında, 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 15. maddesinin 5.fıkrasına atıf yapılarak, dava şartı olup olmadığı farketmeksizin arabuluculuk sürecinde tarafların avukatlık hizmeti bakımından adli yardımdan yararlanabilmesinin mümkün bulunduğu ve bu hususta 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ila 181.maddelerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Anılan yazının bir örneğini ekte bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yazısı.