Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2018/28

5229
  Ankara 18.07.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/28

Konu

"Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında"

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderileceğinden;

Komisyon çalışmalarımıza esas olmak üzere Tarife hakkındaki Baronuz görüşlerinin 03 Ağustos 2018 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı