Duyuru 2018/29

3494
A
  Ankara 18.07.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/29

 Konu

 AİHM Cargill Davasının Özet Çevirisi Hakkında.

Bursa Barosu Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından "Cargill Davası" ile ilgili verilen 19.06.2018 günlü 25680/05 Başvuru Nolu, Türkiye kararının Birliğimiz tarafından tercüme edilen özet metni ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

AİHM Cargill Davası Hakkında Özet Çeviri