Duyuru 2018/32

1456
  Ankara 13.08.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/32

 Konu

 DENGE-Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Tanıtım Semineri.

UNICEF'in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (DENGE-Denetimli Serbestlik Gençlik Programı)"nın tanıtılması ve tüm hizmetlerin bölgelere göre değerlendirilmesi yapılarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek seminerlere ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.08.2018 günlü yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Seminerlere, Baronuzdan katılacak avukatın adı soyadı ile birlikte ekli listede istenilen bilgilerinin, cevap verme süresinin darlığı da gözönünde bulundurularak 15 Ağustos 2018 günü mesai bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Yazı ve Eki Liste