Duyuru 2018/33

8863
  Ankara 16.08.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/33

 Konu

 Danıştay 8. Dairesi'nin 27.06.2018 tarih ve 2016/578 E. 2018/3664 K. Sayılı İptal Kararı

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda ücret Karşılığı Birlikte çalışan Avukatların çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalar kapsamında, Danıştay 8.Dairesi'nin 27.06.2018 tarih ve 2016/578 E. 2018/3664 K. sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesinin iptal kararının bir örneğini ekte bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Danıştay 8. Dairesinin 27.06.2018 tarih ve 2016/578 E. 2018/3664 K. sayılı iptal kararı