Duyuru 2018/35

3430
  Ankara 07.09.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/35

Konu: Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında.

03 Ağustos 2018 tarihli 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı “Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerinden yararlanan stajyer avukatların durumlarının, Avukatlık Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı