Duyuru 2018/37

12261
  Ankara 03.10.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/37


Konu:


Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Konusu.

Belirli bir kıdeme sahip olan avukat meslektaşlarımıza 5682 Sayılı Pasaport Kanunu uyarınca "Hususi Damgalı Pasaport" verilmesi hususuna ilişkin olarak Birliğimizce yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın tarafımızdan yazılı başvuru talebi üzerine,  konuya ilişkin Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıların birer örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 2 Yazı örneği