Duyuru 2018/38

1356
  Ankara 08.10.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/38

 Konu:

Ondokuz Mayıs üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi Hakkında.

Ondokuz Mayıs üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü'nden alınan 24.09.2018 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda;  mezun öğrencileri  ile iletişim ve işbirliği sağlamak, veriler toplamak ve değerlendirmek, düzenlenecek mezun etkinliklerinden haberdar etmek, mezunlarının üniversiteleri ile  bağlarını kurumsal hale getirmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduğu, bildirilerek  mezunlarının, Ondokuz Mayıs üniversitesi Mezun Bilgi Sistemine http://mbs.omu.edu.tr/ linkinden kayıt olabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Yazı örneği