Duyuru 2018/40

2841
Untitled Document
  Ankara 05.11.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/40

 Konu:

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Konusundaki Başvurumuz  Hakkında.

 

03.10.2018 günlü 2018/37 sayılı duyurumuzda da belirtildiği üzere;  belirli bir kıdeme sahip olan Avukat meslektaşlarımıza 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Uyarınca Hususi Damgalı Pasaport verilmesi konusunda Adalet Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan 12.10.2018 günlü 23340 sayılı yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Yazısı