Duyuru 2018/45

2074
  Ankara 30.11.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/45

Konu:

Duruşmada Tasarruf Tedbiri Gerekçesiyle Tutanak Verilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğunu Bildiren Bakanlık Yazısı Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği'nce yapılan başvuru üzerine, Adalet Bakanlığı, birçok mahkemede fiili bir durum olarak gözlemlenmeye başlanan "tasarruf gerekçesi ile duruşma tutanağı verilmemesi" uygulamasının kanuna açıkça aykırı olduğuna dair resmi görüş açıklamıştır. 

Sözü edilen resmi yazıyı, kanuna aykırı uygulama örneklerinin devam etmesi halinde ilgili merciilerde kullanılmak üzere barolarımızın ve meslektaşlarımızın bilgilerine saygılarımla sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Adalet Bakanlığının 26.11.2018 tarih ve 422/31226 sayılı yazısı