Duyuru 2018/47

14957
  Ankara 07.12.2018
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2018/47

Konu: Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin 5/1-ğ maddesi uyarınca Baro levhasına yazılı avukatlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi, tek ve benzersiz olacak şekilde PTT tarafından oluşturulacaktır.      
Yönetmeliğin 6/1 maddesinde; "5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT'ye yapılır." düzenlemesi yer almaktadır.

TÜRKİYE Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT'ye başvuracaktır.

Daha önce meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemelerini talep etmiştik. Halen bilgilerini güncellemeyen meslektaşlarımızın 31.12.2018 tarihine kadar UHAP üzerinden bilgilerini güncellenmeleri gerekmektedir. 

Sistemin oluşturulması, işlerliği ve güvenliği yönünden Birliğimizce Adalet Bakanlığı ve PTT nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, ayrıca konu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı