Duyuru 2018/6

3784

Ankara, 31.01.2018

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2018/6

 

"TÜRKİYE'de Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi" AB - Avrupa Konseyi Ortak Projesi Ocak 2016 itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

Projenin amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), AB müktesebatı ve TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde TÜRKİYE'de yargı kurumlarını güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini desteklemek ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin ana yararlanıcı kurumu Anayasa Mahkemesi olup, bunun yanı sıra bireysel başvuru sisteminin etkin işleyişinin desteklenmesi amacıyla TÜRKİYE'deki tüm yargı aktörleri (Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, TÜRKİYE Barolar Birliği ve Adalet Akademisi) ve sivil toplum temsilcileri de projede yer almaktadır.

Proje kapsamında avukatlara yönelik bireysel başvuru eğitim modülleri geliştirilmiş ve eğitici eğitimleri tamamlanmıştır. Pilot eğitimler ile son hali verilen modüller ile toplamda 3000 avukata eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ekli çalışma takvimi doğrultusunda tüm barolarımızda bahsi geçen eğitimlerin verilmesi planlanmakta olup; ilgili tarihlere ilişkin müsaitlik durumunuzun ve eğitimlerin organizasyonunda Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisine destek olmak üzere belirlenecek bir temas kişisinin isim ve iletişim bilgilerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine (dalya.darendeli@barobirlik.org.tr, faks: 0312 287 52 65) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki