Duyuru 2019/11

1162
  Ankara 24.01.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/11

Konu : TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Bilgi ve Görüş Talebi Hakkında.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan alınan 21.01.2019 günlü yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu Komisyon tarafından, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı Yasanın uygulanmasında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla, TüBAKKOM görüşlerinin (TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonunun) 01 Şubat 2019 tarihine kadar bildirilmesi talep edilmektedir.

Birliğimiz görüşlerine esas olmak üzere; Baronuz Kadın Hakları Komisyonu/ Merkezinizin konu hakkındaki görüşlerinin 28 Ocak 2019 tarihine kadar Birliğimize ivedi olarak gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

EK : TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yazısı.