Duyuru 2019/14

1342
  Ankara 12.02.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/14


İLGİ : Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında.

Avukatlık Kanunu'nun 135/3.maddesinde yer alan 'Disiplin Para Cezalarının' 4421 ve 5252 sayılı Kanunlar çerçevesinde güncelleştirilmesine ilişkin hesaplama sonucu hazırlanan para cezalarının eylem tarihine göre belirlenen alt ve üst sınırlarına ilişkin liste Yönetim Kurulumuzun 08 Şubat 2019 günlü toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Liste