Duyuru 2019/15

1283
  Ankara 12.02.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/15


Konu: Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 31.01.2019 günlü 2019/1 sayılı kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 1 Karar