Duyuru 2019/16

1284
  Ankara 14.02.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/16

İLGİ : Şiddetsiz Toplum Kampanyası çalıştayına çağrı

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 10 Ocak 2019 günlü toplantısında; her geçen gün sayısal ve oransal olarak artmakta olan şiddet olayları karşısında Birliğimiz öncülüğünde tüm barolarımızın katılımıyla toplumsal şiddete karşı sonuç alıcı duyarlılık oluşturmak amacıyla bir kampanya başlatılmasına karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda; 13.02.2019 tarihinde TBB'de düzenlenen bir basın açıklamasıyla "Şiddetsiz Toplum Kampanyası" başlatılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı uyarınca; 07.03.2019 Perşembe günü saat 10.00 da TBB'de yapılacak çalıştay'a (Baronuz İnsan Hakları, Kadın Hakları, çocuk Hakları ve Hayvan Hakları Komisyonlarının görüşlerinin de alınması suretiyle) Baronuzdan bir temsilcinin katılımının sağlanmasını ve katılacak temsilcinin iletişim bilgilerinin [email protected] adresine bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla. 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

KATILIMCININ                       :

Adı:
Soyadı:
İletişim Bilgileri: