Duyuru 2019/19

1862
  Ankara 28.02.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/19

İLGİ : Anayasa Mahkemesi'nin 09.01.2019 günlü ve 2014/11453 Başvuru Nolu Kararı Hakkında.

"Ceza yargılanmasında Hükmün Açılanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olan sanık avukat aleyhine İl Baro Disiplin Kurulu'nca verilen ve TÜRKİYE Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nca onanan uyarma cezasının, Anayasaya aykırı olmaması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğu" yönündeki Anayasa Mahkemesi'nin 09.01.2019 günlü ve 2014/11453 Başvuru Nolu Kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:Anayasa Mahkemesi Kararı