Duyuru 2019/20

1281
  Ankara 06.03.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/20

Konu : 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması Hakkında.

TüBAKKOM 14.Dönem Sözcülüğü'nün "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" basın açıklamasını gereği için ekte bilgilerinize sunuyorum.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TüBAKKOM Basın Açıklaması Metni