Duyuru 2019/21

1440
  Ankara 07.03.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/21

Konu : Şiddetsiz Toplum Kampanyası çalıştayı Hakkında.

  1. TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı uyarınca, 07.03.2019 tarihinde 46 baronun katılımıyla "Şiddetsiz Toplum Kampanyası çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.
  2. Söz konusu çalıştayın sonunda, bazı önemli sorunların ve hukuka aykırılıkların ilgili kurumlar nezdinde acilen bir kez daha dile getirilmesi kararı verilmiştir. Bu karar çerçevesinde ilişikteki yazı, dağıtım listesinde yer alan tüm kurumlara gönderilmiştir.
  3. çalıştayın ele aldığı konular bunlardan ibaret değildir. Pek çok başka sorun da dile getirilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Şiddetsiz Toplum Kampanyası çerçevesinde bu hususlar süreç içerisinde sırayla ortaya konulacak ve çözüm için barolarımızla birlikte çalışılacaktır.
  4. çalıştaya katılan tüm temsilcilerin önümüzdeki günlerde etkili iletişim eğitimi almaları da kararlaştırılmıştır.
  5. çalıştayda, illerimiz bazında iletişim kurulmasının gerekli olduğu ifade edilen resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle temasta bulunmak üzere, içinde baro yönetim kurulundan bir temsilcinin de yer alacağı heyetlerin oluşturulmasının ve bu heyetlerin de etkili iletişim eğitimi almalarının faydalı olacağı ifade edilmiştir.
  6. Bu çerçevede; TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun sürece ilişkin alacağı kararlar uyarınca eğiticilerin eğitimi, kurum ve kuruluş ziyaretleri ve sair konular planlanacaktır.
  7. çalıştayın aynı üyelerle önümüzdeki haftalarda tekrar toplanarak çalışmalarını somutlaştırması kararlaştırılmıştır.
  8. Konuyla ilgili duyurular barolarımıza süreç içerisinde gönderilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımızla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

İlgili Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Yazı örneği ve Dağıtım Listesi