Duyuru 2019/25

15593
  Ankara 18.03.2019
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2019/25

29.11.2014 günlü 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu kapsamında Birliğimiz tarafından 2015 yılında Genel Kurul üyeliğine seçilen dört üyenin görev süresi Nisan ayında sona ermektedir.

Buna göre;

Söz konusu Kanun'un Genel Kurulun oluşumu başlıklı 6.maddesinin birinci fıkrası;

"Genel Kurul
MADDE 6 – (1) Genel Kurul, mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olanlar arasından;
…..
b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört,
….
temsilci olmak üzere toplam yirmi beşüyeden oluşur. Bu temsilciler, yukarıda sayılan kurumların yönetim organları tarafından seçilir. üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri devam eder. Baro başkanları kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi amacıyla TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılır.

(2) Genel Kurul üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı kontenjandan seçim yapılır."

hükmü uyarınca mesleğinde en az on yıl fiilen avukatlık yapmış avukatlardan Tahkim Merkezi Genel Kurul üyesi seçilecektir.

  1. Tahkim Merkezi Genel Kurul üyesi aday adayı olmak isteyenlerin 25/03/2019-12/04/2019 tarihleri arasında saat 09:00'dan 17.00'ye kadar, başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi ile birlikte TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Adaylık başvuruları, TBB'nin  www.barobirlik.org.tr  adlı internet sitesinde yayımlanan "Tahkim Merkezi Genel Kuru üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanı Kararı" nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliğine seçilecek dört adayın seçimi, 19/04/2019 tarihinde  TÜRKİYE Barolar Birliği Av.özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi" Balo Salonu"nda yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 09:00'da başlayacak ve saat 17:00'de sona erecektir. Sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullandığı saptanırsa sandık açılacak oy kullanma işi sonlandırılacaktır.

Adaylık başvurusu, seçim usul ve esasları ile diğer bilgiler TÜRKİYE Barolar Birliği internet sitesi olan   www.barobirlik.org.tr  adresinde yayımlanmaktadır.

Bu duyurunun adliyelerde baronuzun ilan panolarına tüm avukatların görecekleri şekilde asılması ve baronuzun web sitesinde yayınlaması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı