Duyuru 2019/27

3238

Ankara, 29.03.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/27

 

2019 yılına ait Adli Yardım ödeneği 94.359.679,77 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2019 yılı adli yardım ödenekleri, 01 Nisan 2019, 01 Temmuz 2019, 01 Ekim 2019,                   31 Aralık 2019 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan "barolar" "baro ödenekleri" "Adli Yardım ödenekleri" menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

 

2019 Yılı Adli Yardım ödeneği

94.359.679,77 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10               ( Yön. Md.10 gereği )

  9.435.967,98 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

84.923.711,80 TL

Puan toplamı

19.133

1 puana düşen pay

         4.438,60 TL

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2019 yılı dağıtım hesaplama tablosu 
2- Adli Yardım ödeneği 2019 yılı dağıtım tablosu