Duyuru 2019/28

2943

Ankara, 29.03.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/28

 

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığı'nca 2019 yılı için 42.461.855,90,-TL' lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

ödenek gönderimleri 01 Nisan 2019, 01 Temmuz 2019, 01 Ekim 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan " CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu'' nun düzenli gönderilmesini rica ederim. 

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Eki                                                                                              : 
CMK Cari Gider ödeneği 2019 Yılı Dağıtım Tablosu