Duyuru 2019/30

2430

Ankara, 09.04.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/30

 
Konu: Avukatlık Kanunu Uyarınca Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere Kesilen İdari Para Cezası Hakkında. 

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 37. Baro Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca; Avukatlık Kanunu'na göre, avukat bulundurma zorunluluğunu ihlal eden kooperatiflere ve şirketlere kesilen idari para cezasının belirli bir yüzdesinin barolara aktarılması suretiyle, kuralı ihlal eden tüzel kişileri baroların daha yakından takip etmesinin ve böylece Hazinenin elde edeceği gelirin de artırılmasının sağlanması konusunda, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan 29.03.2019 günlü yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler:

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2019 günlü yazısı