Duyuru 2019/34

3008

Ankara, 16.04.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/34

 

Konu: Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor Hakkında.


12 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen 37. Baro Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca; sigorta alanında kanuna aykırı olarak simsarlık yapan kişi ve şirketlere karşı çalışma grubu oluşturulması konusu Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2019 günlü toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.
 
Yukarıda sözü edilen kararımızla oluşturulan "Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor; Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2019 günlü toplantısında görüşülmüş ve hazırlanan rapor hakkında Barolarımızdan somut önerilerini bildirmelerinin istenmesine karar verilmiştir.

Bir örneği ekte gönderilen "Türkiye Barolar Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu Tarafından Hazırlanan Rapor" hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 02 Mayıs 2019 Salı gününe kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler: