Duyuru 2019/37

1248

Ankara, 16.05.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/37

 

Konu: Avukatlık Kanunu'nun 164.maddesinin "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmünün iptali talebinin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı hakkında.

Bilindiği üzere; Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmünün, kanun önünde eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, adalete erişim hakkına ve sözleşme hürriyetine aykırılığı iddiasıyla iptali için Söke 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yolu ile başvurulmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, sunduğumuz yazılı açıklama ile Birlik Başkanı Av.Metin Feyzioğlu ile Birlik Genel Sekreteri Av.Sabiha Tekin'in heyetin huzurunda yaptıkları sözlü açıklamaları da dikkate alarak bütün meslektaşlarımız açısından hayati önem taşıyan bu davada iptal talebinin reddine oyçokluğuyla karar vermiştir.

Söz konusu karara " https://d.barobirlik.org.tr/2019/20190516-16.pdf " bağlantısından ulaşılabilecek olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı