Duyuru 2019/38

1194

Ankara, 16.05.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/38

 

Bildiğiniz üzere TÜRKİYE Barolar Birliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu'nda oy çokluğu ile şu karar alınmıştır: "Vekalet Pulu Paylarının mevzuat gereği Barolarımıza dağıtılırken mahsup edilen Baroların Kesenek ve ölüm Yardımı borçlarının 2019 yılı Haziran ayında tüm barolarımıza geri ödenmesi"

Bu husus Genel Kurulumuzda görüşülürken, lehte konuşma yapan Sayın Baro Başkanlarımız barolarımızın Kesenek ve ölüm Yardımını mensuplarından toplamakta sıkıntı çektiğini, toplanan meblağlar üzerinden TÜRKİYE Barolar Birliği'ne ödeme yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Genel Kurul TÜRKİYE Barolar Birliği'nin en üst karar organıdır. Kararları bağlayıcıdır. Bu sebeple kararın gereği elbette yerine getirilecektir.

Buna göre;

  1. Baronuz tarafından TBB'ne ödenmesi gereken 2018 yılına ait toplam ......................... TL tutarında Kesenek ve ....................... TL tutarında ölüm yardımının yazımız tarihi itibariyle ne kadarını tahsil ettiğinizi 31.05.2019 tarihine kadar yazılı olarak bildirmenizi,
  2. Tahsil edilmiş olan TBB Kesenek ve ölüm Yardımı tutarlarının tarafımıza bildirilmesi halinde, 2018 yılı Vekalet Pulu Baro payından kesilmiş olan ancak, Baronuz tarafından henüz tahsil edilmemiş olan TBB Kesenek ve ölüm Yardımı tutarlarının 2019 Haziran ayı içerisinde Baronuz hesabına gönderileceğini,
  3. Başta SYDF olmak üzere, TÜRKİYE Barolar Birliğinin doğrudan doğruya meslektaşlarımıza ve barolarımıza yönelik asli hizmetlerinin aksamaması için söz konusu alacakların tahsili ile TBB paylarının Birliğimize aktarılması konusunda titizlik gösterilmesini,

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı