Duyuru 2019/41

4436

Ankara, 21.06.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/41

Konu : 13 Nisan 2019 Tarihinde İstanbul’da Darp Edilen Muğla Barosu üyesi Av. Sertuğ Sürenoğlu İle İlgili Birliğimiz Tarafından Yapılan Adli ve İdari Başvurular Hakkında Bilgilendirme.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı ve Baro Başkanlarımız, 13.04.2019 tarihinde İstanbul’da yaşanan Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp ederek işkenceye maruz bırakanlar, olayı görmezden gelenler, tutuklamaya sevk edenler, adli kontrol tedbiri uygulayanlar, işkence yapanlarla ilgili soruşturma açmayanlar ve suçu ihbar etmeyenler hakkında HSK ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

Bununla birlikte;

-Konunun vatandaş ile kamu idaresini ilgilendiren yönü sebebiyleKamu Denetçiliği Kurumuna,

-Av. Sertuğ Sürenoğlu’na darp ve işkencede bulunan kolluk personeli hakkında idari soruşturma başlatılması talebiyle İstanbul Valiliği’ne,

-Yaşanan insan hakkı  ihlalinin araştırılması ve incelenmesi talebiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına,

-Av. Sertuğ Sürenoğlu’nun işkence sonrası Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklamaya sevk edilmesine rağmen, işkence suçu hakkında derhal (delillerin kaybolmamasını teminen) soruşturma açmaması, Sulh Ceza Hakimi tarafından hakkında adli kontrol tedbiri verilirken, işkence suçu hakkında suç duyurusunda bulunulmaması sebebiyle adli ve idari yönden gereğinin yapılması talebiyle Hakimler ve Savcılar Kuruluna,

-Yaşadığı mağduriyetten öte işkence ve eziyetin sorumlularının tespit edilerek, eylemleri ile ilgili ihlal incelemesi yapılması yönünden TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvuruda bulunularak sonucundan Birliğimizin haberdar edilmesi talep edilmiştir.

İlgili Kurumlar tarafından Birliğimize gönderilen cevabi yazılarda;

Kamu Denetçiliği Kurumundan ilgililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacağı,
             
İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden, disiplin mevzuatı hükümlerince gerekli tahkikatın yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden Müfettiş veya Müfettişler görevlendirilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı,

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığından kolluk kuvvetlerinin güvenlik hizmetinin gereklerini yerine getirirken ölçülülük ve orantılık ilkelerine riayet etmesi ve ayırımcılıktan sakınmasının, Komisyon açısından öncelikli önem arz eden bir konu olduğu, bu konuda farkındalık geliştirilmesine dönük çabaların devam edeceği bildirilmiştir.

Av. Sertuğ Sürenoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Adalet Bakanlığı tarafından kovuşturma izni verilmemiş ve soruşturma, kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapanmıştır.

Olayın failleri hakkında ise idari ve adli soruşturma yürümekte, süreç TÜRKİYE Barolar Birliğince takip edilmektedir.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı