Duyuru 2019/42

3293

Ankara, 25.06.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/42

Konu : Baro Levhasına Yazılma İstemi Reddedilerek Kararları Kesinleşenlere İlişkin İsim Listesinin Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 12 inci Maddesi Uyarınca Gönderimi.

Baro levhasına yazılma isteminin reddine ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararına yönelik yapılan itirazlar üzerine Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından incelenerek reddedilen ve Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanarak kesinleşen kararlara ilişkin liste, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 12 inci maddesi hükmü uyarınca aşağıya çıkarılmıştır.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı