Duyuru 2019/49

3117

Ankara, 18.07.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/49

TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi; Avukatlık  Yasamızın bizlere yüklediği  "Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaştıracak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak"görev ve sorumluluk bilinci ile, ülke genelinde bütün meslektaşlarımıza hizmet sunmak için Barolarımızla dayanışma ve işbirliği içinde halen sürdürmekte olduğumuz meslek içi eğitim seminerlerini yeni adli yıl açılış itibari ile siz değerli baro başkanlarımızın katkılarını da alarak meslektaşlarımızın bilgi, donanım ve deneyimlerini  zenginleştirmeye devam edecektir.

"Yeni Adli Yıl Açılışı" itibariyle Barolarımızda başlatacağımız Meslek İçi Eğitim Seminerleri'nin önceden programlanabilmesi  için Baronuzca meslektaşlarımıza eğitim verilmesini istediğiniz aşağıda sıralanan eğitimlerden dört eğitim konusunu veya tarafınızca seçilecek konulara ilişkin önerilerinizi 01.08.2019 tarihine kadar TÜRKİYE Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanlığı'na bildirmeniz devam eden çalışmalarımıza hız ve değer  katacaktır.

Saygılarımla

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 1. CMK Uygulamaları
 2. HMK Uygulamaları
 3. HMK-CMK-İYUK  İstinaf
 4. Aile Hukuku (Boşanma ve Mal Rejimi)
 5. Vergi Hukuku Uygulamaları
 6. Sözleşme Hazırlama  ve İnceleme Teknikleri
 7. İş Hukuku (İşçi alacakları, işe iade davaları)
 8. Kamulaştırma Hukuku
 9. İcra İflas Hukuku
 10.  Tüketici Hukuku
 11. Kat Mülkiyeti (İmar Barışı)