Duyuru 2019/51

3900

Ankara, 27.08.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/51

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Avrupa Konseyi’ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir. Bu görevlendirmelerin amacı baroların ve TBB’nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda AİHM Kararların İcrası Departmanında 1 kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

 

Kararların İcrası Dairesi’nde görevlendirilecek olan kişinin;

  • İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce veya Fransızca rapor hazırlaması,
  • AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce veya Fransızca rapor hazırlaması,
  • İcra Dairesi’nin işleyişine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi,

beklenmektedir.

 

Başvuru kriterleri:

  • İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilen,
  • TÜRKİYE’deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim,
  • İkna edici motivasyonu olan (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)
  • İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olması tercih sebebidir,
  • AİHM ve/veya Yargıtay’a başvuru deneyiminin olması tercih sebebidir,
  • İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

Bahsi geçen bu görevlendirmenin süresi en fazla iki ay olup, seçilen aday Ekim 2019  – Kasım 2019 tarihleri arasında görevlendirilecektir.

Görevlendirilecek olan katılıcımıza, görevlendirme süresince Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır.

Başvuru Koşulları:

- Tüm başvuruların en geç 13 Eylül 2019 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir ([email protected]). Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.

- Başvurucuların CV'lerini Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları gereklidir.

- Başvurular ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması gereklidir.

- Başvurulan pozisyonun Birliğimize gönderilecek e-mailin içeriğinde açıkça belirtilmesi gereklidir.

Diğer Şart ve Koşullar:

- Başvurular TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından başvurucuların Baroları ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilerek kısa liste oluşturulacaktır.

- İlk değerlendirme sonuçları ile ilgili olarak yalnızca kısa listeye giren adaylar ile iletişime geçilecektir.

- Kısa listeye giren adaylara Avrupa Konseyi'nin ilgili yerleştirmenin yapılacağı birimi tarafından Skype ve/veya telefon yolu ile mülakat gerçekleştirilebilir. Son seçim doğrudan ilgili birim tarafından yapılacaktır.

- Yurt dışı görevlendirmeler proje süresince devam edecektir. Bir kez görevlendirilen kişinin devam eden süreçlerde yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır.  

- Görevlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcılar kurumlarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla deneyimlerini özetleyen ve önerilerini içeren bir rapor sunmaları zorunludur.

İlgili görevlendirmelere katılmaya istekli meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı