Duyuru 2019/52

4603

Ankara, 27.08.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/52

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek sağlanacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru usulü aşağıda açıklamıştır.

Yerleştirme programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın öncelikle proje içeriği ve hedefleri ile uyumlu bir konu belirlemesi gereklidir.

İlgili konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde yerleşik üniversite ve/veya Enstitülerden kabul belgesi alması gereklidir.

Kabul belgelerinin içerikleri kurumlara göre değişiklik gösterebilmekte olup, çalışma konusunun, çalışma süresinin ve kabul edilen kişinin isminin belgede yer alması zorunludur.

Yerleştirme programına ilişkin süre iki ayı geçemez.

Kabul belgesini alan meslektaşlarımızın, Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine İngilizce ve Türkçe hazırlanmış CV, Türkçe ve İngilizce hazırlanmış Niyet Mektubu ve Kabul Belgesi ile başvuruda bulunmaları gereklidir.

CV için kullanılacak zorunlu bir modalite bulunmamaktadır.

Görevlendirilecek olan katılıcımıza, görevlendirme süresince Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır.

Niyet Mektubu içerisinde seçilen konunun içeriği, neden bu konunun seçildiği, Birliğimize ve Projeye nasıl bir katkı sunulacağının açıklanması gereklidir. Tercihen 1 sayfayı geçmemesi önerilir.

İlgili belgelerini (Kabul belgesi, CV ve Niyet Mektubu) tamamlayarak başvuruda bulunan adayların başvuruları, Birliğimiz tarafından başvurucuların Baroları ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilecektir.

Proje süresince (Mart 2021) ilgili görevlendirmeler devam edecek olup, başvuruların Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir (utba@barobirlik.org.tr).

Bilgilerinize sunarım,

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı