Duyuru 2019/57

1065

Ankara, 16.09.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/57

14.02.2019 gün ve 2019/16 sayılı duyurumuzla; TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2019 günlü toplantısında, her geçen gün sayısal ve oransal olarak artmakta olan şiddet olayları karşısında Birliğimiz öncülüğünde tüm barolarımızın katılımıyla, toplumsal şiddete karşı sonuç alıcı duyarlılık oluşturmak amacıyla bir kampanya başlatılmasına karar verildiği, bu karar doğrultusunda 13.02.2019 tarihinde TÜRKİYE Barolar Birliği'nde düzenlenen bir basın açıklamasıyla "Şiddetsiz Toplum Kampanyası" başlatıldığı bildirilmiş, kampanya kapsamında 07.03.2019 günü gerçekleştirdiğimiz çalıştaya Baronuzdan katılacak temsilcinin tespiti ve bildirilmesi istenmişti.

O tarihten bu yana geçen süre içinde çok büyük sayılara ulaşan şiddet olaylarındaki giderek çoğalma eğilimi, toplumumuzun bugünü ve geleceği için tehlike oluşturmaktadır.

Bu nedenle şiddetsiz toplum kampanyamızın "ŞİDDETLE MüCADELE İçİN TOPLUMSAL SEFERBERLİK" şeklinde sürmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu bağlamda Baronuzda bu çalışmayı sürekli hale getirecek ve Birliğimizin bu konudaki çalışmalarına katkı sağlayacak bir kurulun oluşturulması yararlı olacaktır.

Hayatın her alanında ve her varlığa karşı yöneltilen şiddetle mücadele için çalışacak kurulda görev alacak üyelerinizin belirlenmesi ve isim-iletişim bilgilerinin, konunun aciliyeti göz önünde tutularak en geç 04 Ekim 2019 Cuma gününe kadar bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TBB İletişim

Eda öZTüRK

Telefon

: 292 59 00 / 99011

E-mail

: [email protected]