Duyuru 2019/58

2177

Ankara, 16.09.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/58

Konu: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde yapılan değişiklik hakkında.

02.01.2017 gün ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret Tarifesinin 17. maddesinin 2. fıkrası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/599 İtiraz No'lu kararı gereği değiştirilmiş olup, hazırlanan Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 13 Eylül 2019 gün ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/599 YD İtiraz Nolu kararı gereği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde yapılan değişiklik metni