Duyuru 2019/61

5430

Ankara, 07.10.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/61

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında 5.000 Avukata yönelik eğitimler düzenlenecektir. İşbu eğitimlerde eğitici olarak görev almaya aday olmak üzere 150 meslektaşımıza Eğitici Eğitimi verilecektir. Bu amaçla 2019/50 sayılı duyuru gerçekleştirilmiş olup 111 meslektaşımız Eğitici Eğitimine katılmaya hak kazanmıştır.

Eğitici eğitimleri 3+3 gün olmak üzere toplam 6 gün sürecektir.  1 günden fazla devamsızlık yapan eğitici adaylarının projede eğitici olarak görev alabilmeleri mümkün değildir. Eğitici eğitimlerinin Ekim 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmaktadır.
Bağımsız uzmanlar tarafından eğitici adaylarına ön test ve son test uygulanacak, ve eğitici eğitimleri sırasındaki performansları doğrultusunda yeterlilikleri değerlendirilecektir. Yalnızca bu değerlendirmelerden geçebilen eğitici adayları eğitmen olarak görev alabileceklerdir.

Eğitici eğitimini alan adaylar içinden seçilecek olan meslektaşlarımızın görev alacakları eğitimlerin Ocak 2020 tarihinde başlaması ve 1 yıl süre ile devam etmesi öngörülmektedir. 
Görevlendirilecek eğiticiler proje bütçesinde öngörülen günlük çalışma ücretlerine tabi olarak görev yapacaklardır.

Başvuru belgeleri:

İşbu belgelerin tam olarak sunulmadığı başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Başvuru yöntemi:

  • Usulünce doldurulmuş başvuru belgelerinin en geç 1 Kasım 2019 Saat 18.00'a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında (ihem@barobirlik.org.tr)  iletilmesi gereklidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.

Başvuru koşulları:

  • Meslekte en az 5 yıl deneyim;
  • TÜRKİYE'deki insan hakları davaları ve AİHM içtihadı konusunda bilgili olmak;
  •  Yukarıda verilen tahmini proje takvimi doğrultusunda eğitici olarak görev yapmaya uygun olmak
  • İnsan hakları alanında herhangi bir eğitim almış ve/veya vermiş olmak

zorunludur. Bu zorunlu koşulları taşımayan meslektaşlarımızın eğitici eğitimlerine katılabilmeleri mümkün değildir.

  • İnsan hakları alanında yüksek lisans ve/ya doktora yapmış olmak;
  • AİHM ve AYM ile ilgili uygulama deneyimine sahip olmak;
  • Avrupa Konseyi kapsamındaki geçmiş eğitim faaliyeti ve/veya proje deneyimlerine katılmış olmak

tercih sebebidir.

Başvuru değerlendirme usulleri:

Aday eğitici listesi için 39 asil, 20 yedek meslektaşımız aşağıda açıklanan usuller takip edilerek TÜRKİYE Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından oluşturulacak bir komisyon vasıtasıyla belirlenecektir.

Adaylar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir (Başvuru Formu – 70 puan, CV ve Motivasyon mektubu – 30 puan).

Eşit puan alan adaylar arasında kadın adaylar tercih edilecektir.

Eşit puan alan adaylar arasında İnsan Hakları alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış adaylar tercih edilecektir.

"Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen eğitici adayı başvuru süreçlerinin meslektaşlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

Ek: Başvuru formu

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı