Duyuru 2019/62

4614

Ankara, 23.10.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/62

Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Düzenlenecek Seminer Hakkında.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 10.10.2019 günlü 80791010-873/10A-0249 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda;  6698 sayılı Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlarda, avukatlar tarafından yapılan bireysel talepler ve çeşitli illerdeki Barolardan gelen eğitim taleplerinin değerlendirildiği ve hukukçular özelinde bir günlük seminer düzenlenmesine karar verildiği bildirilmektedir.

 Bu itibarla, 02 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek, konaklama ve ulaşım giderleri Barolarımız tarafından  karşılanmak üzere Baronuz tarafından belirlenecek üç meslektaşımızın iletişim bilgilerinin bir hafta (7 gün) içerisinde anılan kuruma gönderilmek üzere Birliğimize bildirilmesi rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yazısı örneği