Duyuru 2019/64

3441

Ankara, 04.11.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/64

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Kurgusal Savunma Yarışması Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından 10 Aralık İnsan Hakları günü etkinlikleri kapsamında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Kurgusal Savunma Yarışması" düzenlenmiştir.

Bu yarışma ile stajyer avukatlar ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci ile ilgili farkındalıklarının arttırılması ve bu konu ile ilgili edinmiş oldukları hukuk nosyonunu kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini sözlü olarak ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmaya stajyer avukatlar ve hukuk fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılım sağlayabilecektir. Katılımcıların stajyer avukat ve hukuk fakültesi 3. veya 4. sınıf öğrencisi olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgeler ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilen video ile birlikte gönderilmelidir.

Stajyer avukatlar ve hukuk fakültesinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri için iki ayrı "Kurgusal Olay" hazırlanmış olup ekte sunulmaktadır. Stajyer avukatların sunumları kendi aralarında ayrı, hukuk fakültesi öğrencilerinin sunumları kendi aralarında ayrı değerlendirilecektir.

Katılımcılardan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde kurgusal olaya uygun başvurucu avukatı olarak sözlü sunum yapması beklenmektedir. Buna ilişkin 15 dakikayı geçmeyecek bir video hazırlanarak,  wetransfer ile [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Videolar sadece avukat rolünde olan yarışmacının görüntüsünü ve sesini net bir biçimde içermeli ve 15 dakikayı aşmamalıdır. Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda yer verilen koşulları taşıyan başvurular TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından oluşturulacak seçici komisyon tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenler TÜRKİYE Barolar Birliği web sitesinde 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Yarışmada derece alanlar için ödül 8 Aralık tarihinde İnsan Hakları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek törende verilecektir ve aynı gün videoları TÜRKİYE Barolar Birliği web sitesinde yayınlanacaktır. 

ödüller;

Stajyer avukatlar için;                                            Hukuk Fakültesi öğrencileri için;                 
Yarışmada birincilik ödülü 3.000 TL                      Yarışmada birincilik ödülü 3.000 TL
Yarışmada ikincilik ödülü 2.000 TL                        Yarışmada ikincilik ödülü 2.000 TL
Yarışmada üçüncülük ödülü 1.000 TL'dir.               Yarışmada üçüncülük ödülü 1.000 TL'dir

Son başvuru tarihi 25 Kasım Pazartesi saat:18.00'dir.

Başvurunun web sitesi ve ilan panoları gibi en uygun araçlarla duyurulması için gereğinin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Ek-1: Stajyer avukatlar için kurgusal olay
Ek-2: Hukuk Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri için kurgusal olay